HİZMETLER

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri

İş Sürekliliği Çözümleri, beklenmeyen bir arıza durumunda bilişim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır. Felaket Kurtarma Çözümleri, ise felaketin en sorunsuz ve kayıpsız şekilde atlatılmasını, kurtarma merkezine geçiş kararından sonra ise kısa sürede tekrar çalışmaya devam edilmesini hedeflemektedir.

Bu çözümlerin ilk adımı, kuruluşun oluşabilecek mücbir sebepler ile karşılaşmadan önce her türlü senaryoya göre uygulaması gereken süreç, karar ve etkinlik kurallarını oluşturmasıdır. Felaket Kurtarma Planlaması (DRP) bir felaket sonrası kurumun kritik teknolojik altyapısının kurtarılması ve devamına ilişkin, politika, prosedürlerin hazırlandığı bir süreçtir. Bu aşamada risk yönetimi, felaket kurtarma senaryoları, iş sürekliliği planlaması gibi ana maddeler üzerinde durulur.

Yazılım ve donanım sistemleri önem derecelerine göre sınıflandırılır, kritik olanlar belirlenir, ne kadar süre kapalı kalabileceği (RTO) ya da ne kadar veri kaybının tolere edilebileceği (RPO) hesaplanır. RTO değeri kabul edilebilecek maksimum kesinti süresini, RPO değeri ise kabul edilebilecek veri kaybını süre bazında ifade eder. Belirlenen RTO ve RPO değerleri doğrultusunda aktif-aktif ya da aktif-pasif veri merkezi yapıları kurulabilir, senkron ya da asenkron replikasyon yöntemleriyle verinin ikincil bir lokasyonda güncelliği ve güvenliği sağlanabilir.